Басни

Af: Петко Славейков

Læseprøve

Beskrivelse

Чуйте избрани басни от Петко Славейков. Кратките басни ни доверяват важни житейски мъдрости. Те лесно преодоляват изминалите от създаването им досега години, защото поуките им са все така актуални и днес. Или както е написал Славейков: „На другите злочестините биват нам наука". Петко Рачов Славейков е роден на 17 ноември 1827 година в Търново. Той набляга силно на образованието си, като учи последователно във Велико Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Допълва познанията си и сам, четейки усилено в библиотеките на манастирите около Велико Търново. Популярната му фамилия е вдъхновение от селото на майка му – Вишовград, където Петко вижда чудни славеи, които го впечатляват дотолкова, че променя фамилията си на Славейков.rnИздава повече от шейсет книги и периодика и се очертава като най-известния български писател по онова време в Цариград. И в оригиналните, и в подражателните си творби П. Р. Славейков доразвива българския език. Познат е като основоположник на българската литература за деца, автор на учебници, проявява се като географ, историк, преводач, филолог и фолклорист.rn

Yderligere informationer